Gezellige, Geslaagde Boeren Borrel

Het was gezellig druk in café De Stulp voor zo’n kille, winderige zondagmiddag. De opkomst voor leden en geïnteresseerden in Herenboeren Enghebaert tijdens onze Boeren Borrel van 29 januari was zonder meer goed te noemen. Het was dan ook gezellig en mensen waren soms verrast om er bekenden tegen te komen.
Een aantal leden had gehoor gegeven aan onze vraag om een belangstellende buur, vriend of familielid mee te nemen. En zo konden we weer nieuwe leden toevoegen aan ons bestand.

Herenboeren bij u Thuis
Ook hebben mensen zich opgegeven voor de Herenboeren bij u Thuis. Deze leden nodigen een aantal bekenden bij hen thuis uit en zorgen voor koffie en thee. Een bestuurslid en/of kartrekker geeft vervolgens een korte presentatie over het concept Herenboeren en beantwoordt alle vragen die er bij de bezoekers leven. We verwachten op deze kleinschalige en persoonlijke manier ook weer nieuwe leden te kunnen werven.

Inloopochtend 4 februari
Komende zaterdag 4 februari organiseren we een inloopochtend op onze akkers aan de Ravensweg 1 bij Scharendijke. Voel je welkom om te komen, we zijn er tussen 10:30 – 12:00 uur.

Deel dit bericht: