Skip to content

Wie zijn wij?

Het bestuur van Herenboeren Enghebaert bestaat uit 3 mensen.
Zij krijgen onder meer ondersteuning van 3 werkgroepen: Activiteiten, Boerderij en Communicatie.

Herenboeren Enghebaert
Theo Nieuwenhuizen, Erik Venema, Sybren Hörst, Dennis Cleef, Willemijn Vermunt en PJ Schouten

Dennis Cleef

voorzitter

In je eigen omgeving op duurzame wijze voedsel produceren én een ontmoetingsplek zijn voor de deelnemers en buurtgenoten. Dat is wat mij in het concept Herenboerderij enorm aanspreekt: Ik heb ideeën genoeg en wil me daar graag voor inzetten. De rol van enthousiaste aanjager is mij op het lijf geschreven, tot het drammerige aan toe. Bovendien, lokaal als het nieuwe normaal stimuleren – en daarmee de intensieve landbouwketen een beetje opschudden – vind ik een wenkend perspectief.

Theo Nieuwenhuizen

secretaris – waarnemend penningmeester

Ik ga voor eerlijk voedsel. Dat ik kan zien waar het vandaan komt en met hoeveel goede zorg het geteeld wordt; zonder bestrijdingsmiddelen, zonder toevoeging van vreemde stoffen, met zorg voor bodem, biodiversiteit en de omgeving; met geen of minimale verpakkingen, met een heel kleine CO2 voetprint. Kortom, duurzaam en voldoening gevend aan de mensen die daaraan werken. Zodat ik een mooie wereld kan achterlaten voor mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Wie zijn wij?

Erik Venema

werkgroep Activiteiten

Met elkaar gezond voedsel produceren, met aandacht voor het welzijn van de dieren en voor biodiversiteit, vind ik een pracht concept.
Als import Zeeuw is het bovendien voor mij een mooie gelegenheid om een netwerk met leuke mensen op te bouwen. Samen de schouders onder een vernieuwend concept zetten, geeft energie. Het is leuk om nu al te fantaseren over de ‘vergeten groenten’ die straks van onze akkers komen.

Carmen Salomons

Bestuursadviseur

We leven in een bijzondere tijd met veel onzekerheden. Zoals hoe om te gaan met de klimaatcrisis en de uitputting van de aarde. Voor mij staat vast dat dit vraagt om nieuwe normen en waarden. De zelfvoorzienendheid en gemeenschapszin van een herenboerderij passen voor mij bij een nieuwe koers die echt nodig is. Mooi om daar met elkaar de schouders onder te zetten. Met als ideaal dat ons eiland Schouwen-Duiveland ooit volledig in haar eigen voedselproductie kan voorzien.

Wie zijn wij?

Sybren Hörst

werkgroep Boerderij

Het is mijn droom te wonen en te werken op een klein gemengd bedrijf waarbij zelfvoorzienendheid hoog in het vaandel staat. De Herenboerderij is een bewezen concept dat handvatten biedt voor succes. We gaan op een duurzame manier voedsel produceren en als hovenier kan ik mijn vaardigheden hiervoor inzetten. Daarnaast is het een mooie plek waar mensen met totaal verschillende achtergronden samenkomen en waar allerlei boeiende samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan.

Wie zijn wij?

Willemijn Vermunt-Ages

secretariaat & werkgroep Communicatie

Sinds ik een uitzending van Zembla over de Herenboeren heb gezien, ben ik enthousiast over het concept: lokaal voedsel produceren, zo duurzaam mogelijk en zonder tussenhandel. Daarnaast vind ik het sociale aspect belangrijk. De boerderij is niet alleen de plek waar je eten vandaan komt, maar ook een plek van ontmoetingen en samenwerken.
Hoe lekker is het, dat je precies weet waar je groentes vandaan komen en dat je ook een bijdrage hebt kunnen leveren aan die boerderij.