We hebben een innovatievoucher gekregen!

We kunnen aan de slag met onze plannen om zoetwater vast te houden voor droge tijden. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft ons een innovatievoucher toegekend waarmee we ons plan van aanpak kunnen financieren.

Samen met grondeigenaar Marco Capelle hebben we een innovatieve aanpak ingediend voor het opbouwen van een zoetwatervoorraad, maar ook voor het tegengaan van verzilting.
We willen aan de slag met:
• nieuwe drainagetechnieken,
• buffering als tegendruk van de kweldruk,
• regenwateropvang en -opslag,
• onderzoek naar zouttolerantie van gewassen.

De kennis en ervaringen die we opdoen, willen we breed delen. Verzilting en gebrek aan zoet water komen ook in andere delen van Zeeland (en Nederland) voor.

De combinatie van onze aanpak past bij de gemeentelijke opzet voor het toekennen van innovatievouchers. De gemeente verstrekt dergelijke innovatievouchers aan agrariërs met ideeën voor een duurzame oplossing voor het tekort aan zoet water op Schouwen-Duiveland. Dat tekort is er altijd al geweest, maar doet zich steeds sterker gelden. Sinds een aantal jaren is er sprake van een (ernstig) neerslagtekort op momenten dat de gewassen en de bodem water nodig hebben. Sproeien met water uit de sloten is niet mogelijk aangezien dit een te hoog zoutgehalte heeft.

We zijn heel blij met deze innovatievoucher. We beschouwen de toekenning ook als een waardering voor onze inzet. Herenboerderij Enghebaert is een coöperatieve, natuurinclusieve boerderij waar we graag onze kennis delen. Vooral waar het dergelijke maatschappelijke vraagstukken betreft.

Deel dit bericht: