Coöperatie 2.0

Circa 80 aspirant-leden waren aanwezig bij de eerste AALV van Herenboeren Enghebaert. Tijdens de bijeenkomst kregen zij uitleg over de inspanningen die diverse mensen de afgelopen 1,5 jaar verricht hadden, de stand van zaken en het toekomstbeeld.

Met ruim 115 leden, die samen bijna 230 monden vertegenwoordigen, is het duidelijk dat het standaard Herenboeren-concept (200+ leden en 500 monden) niet snel haalbaar is.
Tegelijkertijd is er veel enthousiasme om aan de slag te gaan.
De bestuurswerkgroep legde daarom het voorstel op tafel om de komende zomermaanden de haalbaarheid van de coöperatie 2.0 uit te werken. Daarbij staat de basis vast: met een eigen teeltplan gezamenlijk duurzaam onze groenten telen, onder leiding van een professionele agrariër.
Samenwerking met lokale biologische boeren speelt een belangrijke rol in deze opzet. En de coöperatie 2.0 zal groeipotentie krijgen om deelname van nieuwe leden mogelijk te maken.

De aanwezige aspirant-leden konden zich vinden in de nieuwe opzet. De bestuurswerkgroep gebruikt de zomermaanden om het voorstel nader uit te werken. Uiterlijk eind oktober wordt tijdens een ALV het nieuwe plan gepresenteerd, waarna de coöperatie 2.0 aan de slag gaat.

Deel dit bericht: